نگارش 7.0 ارائه شد
واحد توسعه :

نگارش 7.0 ارائه شد

با توجه به ارائه نگارش 6.0 تا 6.5 و پایداری و امکانات بسیار زیادی که در این نگارش ها اراده گشته است نگارش 7.0 با تغییرات گسترده در بخش مدیریتی و با نگاه بهینه سازی سامانه ها ارائه گشت .

این نگارش تنها بدلیل بروزرسانی مدیریتی اراده شده است و کاربران نگارش 6.5 که بخش مدیریتی فعلی جوابگوی مدیریت نرم افزار پاسخگوی نیاز آنهاست ، نیازی به بروزرسانی ندارند و تنها بعنوان نگارش اولیه نگارش 7.0 ارائه شده است و پس از گردآوری بازخورد کابران نگارش 7.1 بصورت رسمی ارائه و در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت .
 
07 اسفند 1392 3808