نگارش 7.1 ارائه شد
واحد توسعه :

نگارش 7.1 ارائه شد

نگارش 7.1 با توجه به بازخورد کاربران محترم نگارش 7.0 و نیز نیازمندیهای نگارش 7.0 بهمراه امکانات جدید ارائه شد

19 مهر 1393 3932
نگارش 7.0 ارائه شد
واحد توسعه :

نگارش 7.0 ارائه شد

پس از بررسی بازخورد کاربران محترم نگارش 7.0 بهمراه تغییرات و بروزرسانی های فراوان ارائه شد

07 اسفند 1392 3744
نسخه 3.2 ارائه شد
واحد توسعه :

نسخه 3.2 ارائه شد

نسخه 3.2 با امکانات و بهینه سازی های جدید ارائه شد

12 شهریور 1387 2844