با استفاده از این سامانه میتوانید پرسش های متداول بازدیدکنندگان وب سایت خود را از پیش پاسخ دهید . بعنوان مثال در یک سازمان دولتی نحوه مراجعه به بخش خاصی از سازمان یا تعاریف و معنی اصطلاحات بکار رفته در وب سایت و یا در یک وب سایت شرکت نرم افزاری پاسخگویی به سوالاتی چون سیستم عامل مورد نیاز و ...
 

امکانات بخش مدیریت

  • امکان ایجاد تعداد نا محدود پرسش و پاسخ برای هر زبان بصورت مجزا
  • امکان درج سوالات
  • امکان درج توضیحات و پاسخ ها با استفاده از ویرایشگر آنلاین
  • امکان تعیین وضعیت نمایش یا عدم نمایش
  • امکان تعیین سطح دسترسی برای درج و تایید مطالب بصورت مجزا