در صورتیکه میخواهید در سایت خود تبلیغاتی را با هدف نمایش منظم و کنترل شده تبلیغات ، کسب درآمد و ... نمایش دهید ، سامانه مدیریت آگهی و تبلیغات امکانات مورد نظرتان را در اختیار شما قرار میدهد.
 

دسته بندی و نواحی تبلیغات

میتوانید نواحی و دسته بندی های مختلفی برای تبلیغات خود ایجاد نمایید ، کد نواحی را براحتی در هر بخشی که نیاز دارید درج و آگهی های زیرمجموعه را نمایش دهید ، نواحی تبلیغاتی را همزمان در بخش های مختلف بر اساس نیاز یا هدفمندی نمایش تبلیغات خود نمایش دهید

انواع آگهی و تبلیغات

میتوانید انواع مختلفی از آگهی ها  بصورت متنی ، فایل های تصویری یا فایل های فلش بر اساس نیاز خود در هر ناحیه ایجاد نمایید ، ضریب دفعات نمایش بصورت مجزا تعیین و آگهی های هر ناحیه را بر اساس زبان بصورت یکتا تعیین و براحتی در وب سایت خود نمایش دهید

تنظیمات گسترده نمایش

نمایش هر آگهی میتواند بر اساس پارامتر های حداکثر دفعات نمایش ، حداکثر دفعات کلیک بر روی آگهی ، بازه های زمانی  شروع و پایان ، نمایش بدون محدودیت یا آگهی های ثابت تنظیم نمایید ، همچنین میتوانید در پارامترهای تعیین شده ضریب دفعات نمایش را تعیین نمایید

امکانات بخش مدیریت

 • امکان ایجاد تعداد نا محدود ناحیه نمایش آگهی
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای درج و تایید بصورت مجزا
 • امکان تعیین عرض ، ارتفا, و محدودیت یا عدم محدودیت تعداد آگهی در هر ناحیه
 • امکان ایجاد تعداد نامحدود آگهی برای هر ناحیه
 • امکان تعیین نوع نمایش بر اساس دفعات کلیک ، حداکثر دفعات نمایش ، تاریخ شروع و پایان
 • امکان ایجاد آگهی های بدون محدودیت نمایش
 • امکان ایجاد آگهی های ثابت
 • امکان تعیین وزن هر آگهی جهت بالا بردن تعداد دفعات نمایش در حالت نمایش تصادفی
 • امکان ایجاد آگهی های تصویری
 • امکان ایجاد آگهی های فلشی
 • امکان ایجاد آگهی های متنی
 • امکان درج نام صاحب آگهی
 • امکان تعیین آدرس سایت هر آگهی
 • امکان تعیین اولویت نمایش در آگهی های ثابت جهت تعیین نحوه چیدمان نمایش

امکانات وب سایت

 • امکان درج نواحی تبلیغاتی بصورت مستقیم در داخل مطالب
 • امکان درج نواحی تبلیغاتی در سامانه پنجره های دلخواه
 • امکان درج نواحی بصورت همزمان در بخش های مختلف
 • امکان درج نواحی بصورت همزمان در بخش های مختلف
 • امکان مشاهده آمار دفعات نمایش هر آگهی
 • امکان مشاهده دفعات کلیک بر روی هر آگهی