یکی از اصول مدیریت و ارتقاء خدمات الکترونکی از طریق سایت ها دریافت نظرات کاربران سایت است. با جمع آوری این اطلاعات میتوان بهره وری سایت را افزایش و خدماتتان را در جهت رضایت کاربران ارتقا دهید. با استفاده از این سامانه شما به این هدف نزدیکتر خواهید شد.
 

دسته بندی و نواحی نظرسنجی

میتوانید نواحی و دسته بندی های مختلفی برای نظرسنجی های خود ایجاد نمایید ، کد نواحی را براحتی در هر بخشی که نیاز دارید درج و نظرسنجی های زیرمجموعه را نمایش دهید ، نواحی نظرسنجی را همزمان در بخش های مختلف نمایش داده و نتایج لازم را بر اساس نیاز خود از بازدیدکنندگان جمع آوری نمایید

نظرسنجی ها

میتوانید نظرسنجی های مختلفی برای هر یک از نواحی ایجاد نمایید ، کد  نظرسنجی را بصورت مستقیم و بدون در نظر گرفت ناحیه در هر بخشی که میخواهید درج نموده و اطلاعات لازم را از بازدیدکنندگان جمع آوری نمایید ،  تاریخ شروع و پایان نظرسنجی را تعیین و انواع مختلفی از نظرسنجی ها را ایجاد نمایید

نمایش گوناگون پاسخ ها

پاسخ های هر نظر سنجی را میتوانید به چهار روش دکمه رادیویی  و لیست بازشونده جهت اجازه انتخاب تنها یک گزینه از میان پاسخ ها، جعبه چند انتخابی و لیست بازشو چند انتخابی جهت انتخاب همزمان چند گزینه از میان پاسخ ها به بازدید کنندگان نمایش داده و بر اساس نیاز خود اطلاعات مورد نظر را گردآوری نمایید

بازه های زمانی

در صورت نیاز به جمع آوری و آنالیز نظرات بازدیدکنندگان وب سایت خود در بازه های زمانی خاص و معین دارید ، میتوانید با استفاده از تقویم مربوطه تاریخ شروع و پایان هر یک از نطرسنجی ها را تعیین و یا در صورت نیاز اعتبار آنها را تمدید نمایید تا اطلاعات لازم فقط در بازه زمانی مورد نظر شما گردآوری شود

امکانات بخش مدیریت

 • امکان ایجاد تعداد نا محدود ناحیه نظرسنجی
 • امکان ایجاد تعداد نامحدود نظرسنجی برای هر ناحیه
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای ایجاد و تایید بصورت مجزا
 • امکان نمایش گروهی یا تکی نظرسنجی ها
 • امکان درج نظرسنجی ها یا نواحی بصورت مستقیم در داخل مطالب
 • امکان تعیین روش پاسخگویی (جعبه رادیویی ، جعبه انتخابی ، لیست بازشو ، لیست بازشو چند انتخابی)
 • عدم وجود محدودیت در تعداد پاسخ ها
 • امکان تعیین تاریخ شروع و پایان هر نظرسنجی
 • امکان تعیین عدم نمایش نظرسنجی بدون نیاز به حذف
 • نمایش نتایج بصورت نموداری

امکانات وب سایت

 • پاسخگویی با استفاده از تکنولوژی Ajax بدون نیاز به بارگذاری مجدد صفحه
 • محافظت از رای دهی چند باره
 • نمایش نتایج نظرسنجی بلافاصله پس از شرکت در آن
 • نمایش نتایج در صورت مشاهده مجدد صفحه