در صورتیکه مایلید بریده ها و تصاویر جراید و اسناد مکتوب خاص را بصورت اسکن شده و نصویری ، با توضیحات در وب سایت خود بصورت دسته بندی شده نمایش دهید میتوانید از سامانه بریده جراید استفاده نمایید.
 

دسته بندی ها

میتوانید دسته بندی های مختلفی برای جراید خود بصورت مجزا برای هر زبان و دارای زیرمجموعه های مختلف ایجاد نمایید

دسترسی های خاص

میتوانید دسترسی بازدیدکنندگان را به هر دسته بندی اصلی بر اساس کاربران ثبت نام شده و یا کاربران خاص تنظیم نمایید

تصویر کوچک و روزنامه

تصویر کوچک و تصویر اصلی بریده روزنامه یا جریده مورد نظر خود را به آسانی به مطلب خود پیوست و مدیریت نمایید

امکانات بخش مدیریت

 • امکان ایجاد تعداد نا محدود دسته بندی موضوعی برای هر زبان بصورت مجزا
 • امکان ایجاد تعداد نامحدود بریده جراید
 • امکان درج عنوان
 • امکان درج توضیحات مختصر
 • امکان درج توضیحات تکمیلی با استفاده از ویرایشگر آنلاین
 • امکان درج تصویر کوچک
 • امکان درج تصویر اصلی
 • امکان درج تاریخ
 • امکان درج شماره جریده
 • امکان درج صفحه جریده
 • امکان تعیین جراید مرتبط
 • امکان درج کلمات کلیدی
 • امکان درج برچسب ها
 • امکان تعیین وضعیت نمایش یا عدم نمایش
 • امکان تعیین وضعیت نظرات کاربران
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای درج ، تایید و حذف

امکانات وب سایت

 • نمایش بریده جراید بصورت دسته بندی های موضوعی
 • نمایش جدیدترین بریده جراید
 • نمایش پربیننده ترین بریده جراید
 • نمایش جدیدترین بریده جراید بر اساس دسته بندی
 • نمایش پربیننده ترین بریده جراید بر اساس دسته بندی
 • امکان امتیاز دهی توسط بازدید کنندگان
 • امکان درج نظرات بازدید کنندگان
 • نمایش تمامی بریده جراید بصورت صفحه بندی شده
 • ثبت دفعات بازدید