در صورتیکه میخواهید دایکتوری مشاغل در سایت خود داشته باشید و مشاغل را بصورت دسته بندی شده بر اساس نوع فعالیت در اختیار کاربران سایت خود قرار دهید میتوانید از سامانه دایرکتوری مشاغل استفاده نمایید.
 

دسته بندی ها

میتوانید دسته بندی های مختلفی برای مشاغل خود بصورت مجزا برای هر زبان و دارای زیرمجموعه های مختلف ایجاد نمایید

فایل های پیوست

انواع فایل ها را بدون محدودیت در تعداد به هر مطلب در دسته بندی های موضوعی مشاغل براحتی پیوست و مدیریت نمایید

اطلاعات کامل

تمامی اطلاعات مشاغل را مانند نام مدیر، آدرس ها، شماره تلفن، موبایل و صندوق پستی  در اختیار بازدید کنندگان قرار دهید

دسترسی های خاص

میتوانید دسترسی بازدیدکنندگان را به هر دسته بندی اصلی بر اساس کاربران ثبت نام شده و یا کاربران خاص تنظیم نمایید

امکانات بخش مدیریت

 • امکان ایجاد تعداد نا محدود دسته بندی موضوعی برای هر زبان بصورت مجزا
 • امکان ایجاد تعداد نامحدود عنوان
 • امکان درج عنوان مشاغل
 • امکان درج توضیحات مختصر
 • امکان درج تصویر کوچک
 • امکان درج نام مدیر
 • امکان درج آدرس
 • امکان درج شماره تلفن همراه
 • امکان درج شماره تلفن
 • امکان درج شماره فکس
 • امکان درج صندوق پستی
 • امکان درج کد پستی
 • امکان درج ایمیل
 • امکان درج آدرس وب سایت
 • امکان ایجاد گالری تصاویر پیوستی
 • امکان ایجاد لیست فایل های پیوست
 • امکان ایجاد لیست پیوند ها
 • امکان درج کلمات کلیدی
 • امکان درج برچسب ها
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای درج ، تایید و حذف

امکانات وب سایت

 • نمایش مشاغل بصورت دسته بندی های موضوعی
 • نمایش جدیدترین مشاغل
 • نمایش پربیننده ترین مشاغل
 • نمایش جدیدترین مشاغل بر اساس دسته بندی
 • نمایش پربیننده ترین مشاغل بر اساس دسته بندی
 • امکان امتیاز دهی توسط بازدید کنندگان
 • نمایش تمامی مشاغل بصورت صفحه بندی شده
 • ثبت دفعات بازدید