این سامانه بصورت خودکار تمام فعالیت های انجام شده توسط مدیران سایت را در بخش مدیریتی ذخیره و گزارش کاملی از فعالیت های انجام شده مانند ایجاد مطالب ، تایید ، حذف و ... در اختیار شما قرار میدهد . این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.
 

از امکانات سامانه گزارش فعالیت مدیران میتوان به موارد زیر اشاره نمود

  • ذخیره نام کاربری
  • ذخیره تاریخ و ساعت انجام هر عملیات
  • ذخیره IP کاربر
  • ذخیره نوع فعالیت
  • نمایش توضیحات دقیق هر فعالیت
  • امکان جستجو بر اساس IP،نوع فعالیت و ...
  • امکان مرتب سازی بر اساس IP ، نوع فعالیت ، کاربر و ...