در وب سایت ها چندین عامل مانند حذف ناخواسته اطلاعات ، مشکلات سخت افزاری در سرورها ، انتقال وب سایت از یک میزبان به میزبان دیگر و ... ممکن است باعث حذف اطلاعات و از بین رفتن زحمات مدیران سایت ها شود ، برای جلوگیری از چنین پیشامد هایی میتوانید از طریق سامانه پشتیبانگیری اطلاعات از بانک اطلاعاتی خود فایل پشتیبان تهیه نموده و دانلود کنید تا در موقع لزوم از طریق سامانه بازیابی اطلاعات بتوانید اطلاعات وب سایت خود را بازیابی نمایید. این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.
 

از امکانات سامانه پشتیبانگیری و بازیابی اطلاعات میتوان به موارد زیر اشاره نمود

  • تهیه فایل پشتیبان از تمام یا قسمتی از جداول موجود در بانک اطلاعاتی
  • ایجاد فایل های پشتیبان بر اساس تاریخ - ساعت
  • فشرده سازی خودکار فایل های پشتیبان
  • امکان دانلود فایل های پشتیبان
  • امکان بازیابی سریع اطلاعات