از مهمترین امکانات وب سایت هایی که اطلاعات کاربران مانند آدرس ایمیل ، تلفن ، آدرس و ... را برای ارائه خدماتی چون فروشگاه نیاز دارند و یا خدماتی را ارائه میدهند که نیاز به ثبت نام و دریافت اطلاعات اشخاص دارد ، دادن اطمینان و تعهد به کاربران جهت حفظ اطلاعات شخصی آنان و یا اعلام شرایط و نحوه استفاده از این اطلاعات است . با استفاده از سامانه موافق نامه ها و حفظ اسرار میتوانید شرایط ، موافقت نامه ها و تعهدات خود را در قبال کاربران به اطلاع آنان برسانید. این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.
 

از امکانات سامانه موافقت نامه ها و حفظ اسرار میتوان به موارد زیر اشاره نمود

  • امکان مدیریت موافقت نامه ها برای هر زبان بصورت مجزا با استفاده از ویرایشگر آنلاین
  • لینک مستقیم به موافقت نامه ها