با استفاده از این سامانه میتوانید فایل ها و شاخه های موجود بر روی سایت خود را بدون نیاز به نرم افزار های FTP Client از طریق مرورگر اینترنتی خود از هر کجا مدیریت نمایید . این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.
 

امکانات بخش مدیریت

آپلود فایل ها

بدون نیاز به نرم افزار های مدیریت FTP فایل های خود را آپلود نمایید

ایجاد شاخه ها

میتوانید شاخه های مورد نظر خود را بصورت آنلاین ایجاد و مدیریت نمایید

حذف شاخه ها و فایل ها

شاخه ها و فایل های مورد نظر خود را براحتی و بصورت آنلاین حذف نمایید

جستجو در فایل ها

جهت دسترسی به فایل ها در میان فایل های هر شاخه بسرعت جستجو نمایید

تنظیمات نمایش

بر اساس نیاز خود نمایش فایل ها را بصورت لیستی یا تصویر کوچک تنظیم نمایید

مرتب سازی

بر اساس نیاز خود فهرست فایل ها را بر اساس نام ، حجم و تاریخ ایجاد مرتب نمایید

دانلود فایل ها

هر یک از فایل های مورد نظر خود را میتوانید براحتی دانلود نمایید

تغییر نام

هر یک از فایل ها و شاخه های موجود را میتوانید براحتی تغییر نام دهید