در بیشتر سامانه های نرم افزار iCMS کاربران میتوانند با تشخیص مدیر سایت نظرات خود را بصورت مستقیم و یا پس از تایید در خصوص مطالب در سایت درج نمایند ، با استفاده از این سامانه مدیران مربوطه قادر خواهند بود نظرات کاربران را مشاهده ، ویرایش ، تایید و یا حذف نمایند . این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.
 
فرم ارسال نظرات سامانه فروشگاه آنلاین

امکانات بخش مدیریت

  • امکان تایید مطلب درج شده توسط بازدیدکنندگان
  • امکان ویرایش عنوان و متن نظرات
  • امکان حذف نظرات
  • امکان مشاهده مطلب مربوط به نظرات
  • امکان پاسخگویی کاربران به نظرات
  • امکان امتیاز دهی به نظرات