با استفاده از این سامانه بازدیدکنندگان سایت میتوانند نقشه سایت را بصورت دسته بندی شده و درختی مشاهده نمایند . این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.

از امکانات سامانه نقشه سایت میتوان به موارد زیر اشاره نمود

  • تغییرات وابسته به منوی سایت
  • بروز رسانی خودکار در هر بار بازسازی منو
  • نمایش درختی
  • قابلیت رنگبندی عمق هر شاخه نسبت به آیتم اولیه