با استفاده از این سامانه میتوانید برای مدیران ، اعضاء و بازدیدکنندگانی که در خبرنامه وب سایت شما عضو شده اند بصورت آنلاین ایمیل و مطالب دلخواه خود را ارسال نمایید تا ارتباط دائمی با آنها داشته باشید و بتوانید کاربران را از مطالب مهم وب سایت مطلع نمایید . این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.
 

امکانات بخش مدیریت

  • امکان درج عنوان ایمیل
  • امکان درج متن ایمیل با استفاده از ویرایشگر آنلاین
  • امکان ارسال ایمیل برای اعضاء سایت
  • امکان ارسال ایمیل برای مدیران سایت
  • امکان ارسال ایمیل برای اعضاء خبرنامه
  • امکان ارسال ایمیل برای لیست آدرس های ایمیل دلخواه
  • امکان آرشیو و ارسال مجدد خبرنامه ها