از مهمترین امکانات یک وب سایت نمایش اطلاعات تماس است تا بازدیدکنندگان بتوانند براحتی با بخش ها مختلفی که معرفی میشوند تماس بگیرند و یا به آسانی ایمیل ارسال کنند. با اسفاده از سامانه اطلاعات تماس میتوانید این اطلاعات را بصورت دسته بندی شده در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهید. این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.
 

فرم های ارسال ایمیل

فرم های ارسال ایمیل

هر یک از اطلاعات تماس ایجاد شده دارای امکان ارسال ایمیل از طریق فرم مربوطه بصورت مستقیم برای صاحب اطلاعات تماس است تا بازدیدکنندگان وب سایت براحتی و در اسرع وقت بتوانند با بخش های مورد نیاز تماس برقرار نمایند

تماس در نقشه

تماس در نقشه

در صورت نیاز میتوانید محل و آدرس پستی شرکت یا سازمان خود را جهت تسریع و آسان نمودن مراجعه حضوری بازدید کنندگان از طریق نقشه گوگل و بصورت آنلاین تنها با انتخاب محل مورد نظر بر روی نقشه در وب سایت خود نمایش دهید

امکانات بخش مدیریت

 • امکان ایجاد تعداد نا محدود اطلاعات تماس برای هر زبان بصورت مجزا
 • امکان درج عنوان
 • امکان درج توضیحات
 • امکان درج آدرس ایمیل
 • امکان درج سمت / شغل
 • اعمال درج آدرس
 • امکان درج شماره تلفن
 • امکان درج شماره فکس
 • امکان درج کد پستی
 • امکان درج تصویر کوچک
 • امکان تعیین نمایش/عدم نمایش فرم ارسال ایمیل
 • امکان تعیین آیتم های دسترسی سریع برای ارسال ایمیل
 • امکان تعیین محل بر روی نقشه

امکانات وب سایت

 • نمایش فرم ارسال ایمیل
 • امکان نمایش فرم های اطلاعات تماس سریع
 • نمایش نقشه گوگا با موقعیت تعیین شده