نمایش وضعیت آب و هوای شهر های ایران با استفاده از سرویس yahoo.com در وب سایت شما. این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.
 

از امکانات سامانه آب و هوا میتوان به موارد زیر اشاره نمود

  • نمایش وضعیت جوی بصورت خودکار
  • نمایش آیکون وضعیت جوی
  • نمایش دما
  • نمایش پیش بینی آب و هوای روزهای آینده
  • نمایش سرعت باد
  • امکان انتخاب شهر های ایران