با استفاده از این سامانه میتوانید آمار دقیقی از بازدید کنندگان وب سایت خود مشاهده نمایید سیستم ، آمار وب سایت را بصورت نمودار های دقیق در اختیار شما قرار میدهد و میتوانید آمار سایت خود را در ماه ها و روزهای مختلف سال مشاهده نمایید. این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.
 

امکانات

  • نمایش نمودار بازدیدهای سالانه بصورت مقایسه ماه به ماه برای صفحات بازدید شده و بازدیدکنندگان
  • نمایش نمودار بازدیدهای ماهیانه بصورت مقایسه روز به روز برای صفحات بازدید شده و بازدیدکنندگان
  • نمایش آمار بازدید کل بصورت مقایسه سال به سال برای صفحات بازدید شده و بازدیدکنندگان
  • نمایش آمار مقایسه ای مرورگرها
  • نمایش آمار مقایسه ای مرورگرها