در صورتیکه که بخواهید قسمت هایی را بصورت HTML طراحی و در بخش های مختلف سایت خود از آنها استفاده کنید و یا بخواهید بخش هایی در قسمت های خاص با روش نمایش متفاوت از سایر قسمت ها نمایش داده شود ، براحتی میتوانید با استفاده از سامانه مدیریت پنجره های دلخواه ، ایده خود را عملی نمایید . این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.
 

امکانات بخش مدیریت

  • امکان ایجاد تعداد نا محدود جعبه دلخواه
  • امکان استفاده از بخش های ایجاد شده در هر قسمت از وب سایت
  • امکان استفاده از کدهای HTML ، javascript، Flash، تصویر ، متن و ... با استفاده از ویرایشگر آنلاین
  • امکان استفاده از جعبه های ایجاد شده بصورت Drag & Drop در سامانه مدیریت سامانه ها و شمایل
  • امکان درج اطلاعات بصورت plain text بدون استفاده از ویرایشگر آنلاین