با استفاده از این سامانه شما قادر خواهید بود مدیران و اعضاء وب سایت خود را مدیریت نمایید. این سامانه در کنار سامانه سطوح دسترسی (گروه های کاربری) سیستمی قدرتمند برای مدیریت کاربران ، اجازه دسترسی ها به سیستم و ... را در اختیارتان میگذارد . میتوانید مدیران جدید تعریف نمایید اطلاعات شخصی کاربران را مشاهده و ویرایش نمایید ، کلمه رمز آنها را تغییر داده و از طریق ایمیل برای آنها ارسال نمایید. کاربران و مدیران میتوانند با نام کاربری و کلمه رمز تعریف شده وارد شده و تنها به سامانه هایی که شما در سطح دسترسی آنها تعریف نموده اید دسترسی داشته باشند. این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.
 

امکانات بخش مدیریت

  • امکان ایجاد تعداد نا محدود کاربر و مدیر
  • امکان تعیین سطوح دسترسی کاربران
  • امکان افزودن اعضا ء به سطوح دسترسی چندگانه
  • امکان افزودن و کاستن سطوح دسترسی به هر کاربر در هر لحظه
  • اعمال دسترسی ها بصورت لحظه ای بدون نیاز به خروج کاربر از سیستم
  • امکان غیر فعال کردن کاربران بدون نیاز به حذف کاربر
  • امکان ویرایش و مشاهده پروفایل هر کاربر
  • امکان فعال سازی کاربران و ارسال خودکار ایمیل فعال شدن کاربر
  • امکان تغییر کلمه رمز کاربران