از آنجایی که مدیریت یک وب سایت هرچند توسط یک نفر امکانپذیر است اما با گذشت زمان و افزایش حجم اطلاعات وب سایت کار آسانی نخواهد بود و بخصوص در وب سایت هایی که بخش های مختلف و تخصصی دارند کاری زمانبر است ، با استفاده از سامانه سطوح دسترسی قادرید قوانین و دسترسی های دلخواه را برای مدیران وب سایت خود تعریف نمایید تا مسئولیت ها تقسیم شود و شما تنها ناظر و تایید کننده باشید و یا مدیران بخش های تخصصی تر بتوانند مدیریت بخش مربوط به خود را بصورت کامل بر عهده  گیرند ، بعنوان مثال در یک سازمان مدیر ارشد سایت میتواند تمام یا قسمتی از مدیریت سامانه هایی چون اخبار و گالری را در اختیار روابط عمومی و مدیریت صفحات بخش آمار سازمان را برعهده گروه آمار آن سازمان  قراردهد .همچنین در صورت نیاز میتوانید با ایجاد سطوح دسترسی ترکیبی دسترسی مدیران را در بخش های مختلف به اشتراک گذاشته و مدیرانی با دسترسی های متوع تر ایجاد کنید  . این سامانه از سامانه های عمومی نرم افزار است.

 

امکانات بخش مدیریت

  • امکان ایجاد تعداد نا محدود سطح دسترسی
  • امکان افزودن سامانه ها و مدیریت دسترسی تایید و حذف درهر سامانه
  • کنترل هوشمند سطوح دسترسی از نظر تراز بودن
  • امکان افزودن و کاستن امکانات در هر لحظه
  • اعمال دسترسی ها بصورت لحظه ای بدون نیاز به خروج کاربر از سیستم
  • امکان غیر فعال کردن سطوح دسترسی کاربران بدون نیاز به حذف سطوح دسترسی
  • نمایش تعداد کاربران عضو در هر سطح دسترسی